Plod novog poslovnog modela je koncepcijski i komunikacijski inovirana AMBIENTA.

U partnerskoj suradnji s Udruženjem drvno-prerađivačke industrije pri HGK, u terminu od 11. do 15. listopada ovogodišnja Ambienta nastaviti će predstavljanje sve snage i potencijala drvne industrije.