INOVA je tradicionalna nacionalna izložba inovacija koja od 1971.g. redovito svjedoči o najvećim uspjesima hrvatskog inventivnog rada.